Obsah

Cílem našich zásad je poskytnout vám potřebné informace k zajištění pohodového a příjemného pobytu a předejít případným nedorozuměním.

Zásady se vztahují na všechny hosty ubytované v hotelu!

1. Domácí zvířata

Domácí zvířata nejsou v hotelu z hygienických důvodů povolena!

Předem děkujeme za pochopení!

2. Vybavení

Prosíme, používejte hotelové budovy, vybavení a zařízení v souladu s jejich určením a dodržujte pravidla požární ochrany a prevence úrazů. Je ZAKÁZÁNO přestavovat vybavení hotelu.

Hotel neodpovídá za škody na majetku ani za nehody vzniklé v důsledku nesprávného používání.

Případné škody způsobené v prostorách hotelu je povinna nahradit osoba, která škodu způsobila, nebo její zákonný zástupce.

3. Kouření (elektrické i klasické) / Alkohol

V hotelu a na balkonech pokojů je zakázáno kouřit a používat kadidlo.

Kouření v zahradě je povoleno pouze v okolí ohniště a na parkovišti před hotelem. Omezte prosím kouření na tyto prostory a používejte popelníky!

V případě nedodržení výše uvedených pravidel si náš hotel účtuje 40.000 HUF jako kompenzaci!

Hostům mladším 18 let není v hotelu dovoleno pít alkohol!

Osoby, které jsou silně opilé, nejsou povinny nechat se obsluhovat naším personálem! Náš hotel si vyhrazuje právo tuto službu odmítnout!

4. Ostatní

V zájmu zajištění klidu našich hostů je v hotelu přísně zakázáno vydávat jakýkoli hluk v době od 22:00 večer do 08:00 ráno.

Hotel si vyhrazuje právo odmítnout přijetí hostů, kteří se chovají pohoršujícím způsobem nebo nedodržují pravidla hotelu, nebo je s okamžitou platností vykázat z prostor hotelu.

Upozorňujeme, že hotel nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku událostí, které nemůže ovlivnit (přírodní katastrofy, krupobití, požár, výpadek proudu), a neposkytuje za ně žádnou náhradu.

5. Příjezd a odjezd

Pokoje lze rezervovat od 15:00 v den příjezdu.

Po příjezdu prosíme hosty, aby pokoje opustili do 10:00 v den odjezdu.

Při odchodu z pokojů se prosím ujistěte, že jsou okna a dveře zamčené.

Při trvalém opuštění hotelu je nutné odevzdat klíč od pokoje a na recepci!

V případě ztráty klíče je host povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit a uhradit hotelu náklady na klíč nebo výměnu zámku!

6. Hodnoty

Neručíme za bezpečnost osobních cenností (šperky, telefon, notebook atd.) vnesených do hotelu a za bezpečnost vozidel zaparkovaných na parkovišti.

Nalezené věci prosím odevzdejte vedoucímu úklidu nebo na recepci!

Zanechané předměty nemůže hotel žádným způsobem vrátit.

Lze je vyzvednout osobně nebo v zastoupení na recepci!

7. Stravování / Restaurace

Pro stravování využijte restauraci.

Restaurace je přístupná POUZE hostům ve vhodném oblečení, v případě nevhodného oblečení je restaurace a hotel oprávněn hosta vykázat!

8. Přístup do bazénu / ke koupání

Při odchodu z pokoje VŽDY zhasněte světla, vypněte klimatizaci a zavřete okna.

V případě jakéhokoli onemocnění nebo nehody v lázních to neprodleně nahlaste personálu. Pokud tak neučiníte, nebude možné podat reklamaci!

9. Župan

Pokud ho budete potřebovat vícekrát, vyměníme vám ho za příplatek 1 000 Ft / osoba

10. Zahrada

Prosíme, abyste se starali o životní prostředí a rostliny.

Neodhazujte odpadky!

11. Léčebné procedury / masáže

V případě nedostavení se na termíny léčebných procedur (např. masáží), které vám poskytne recepce, služba propadá. O nový termín lze požádat pouze po zaplacení plné ceny.

Pokud některá z procedur vyvolá u hosta alergickou reakci a není okamžitě nahlášena lázním nebo hotelové recepci, hotel nenese odpovědnost za případné následné škody!

12. Přijímání návštěvníků

Hotelové pokoje jsou k dispozici pro počet hostů uvedený v rezervaci!

Ubytovatel je oprávněn bez předchozího upozornění zkontrolovat, zda počet ubytovaných hostů v hotelu odpovídá počtu hostů, který byl zaplacen.

Hotel je přístupný hostům pouze ve společných prostorách po předchozí domluvě s recepcí!

Návštěvníkům, kteří se v hotelu zdrží po dohodnuté době, bude účtována aktuální cena ubytování!

13. Parkování

Parkujte prosím tak, abyste neomezovali pohyb nebo parkování ostatních osob.

14. Umístění odpadků

Dbejte prosím na pořádek a čistotu!

Domovní odpad lze shromažďovat do košů na pokojích. Pokud jsou tyto koše plné, informujte o tom prosím naše pracovníky úklidu.

15. Ručníky

Ručníky se během pobytu mění každé 3 dny. Pokud budete potřebovat více, vyměníme vám ručníky za příplatek 1 000 HUF / osoba.

16. Wellness

Využití wellness je možné POUZE V PLÁVKÁCH!

Jídlo / nápoje nejsou v místnostech povoleny!

Porušení těchto pravidel bude mít za následek okamžité vyhoštění!

17. Hosté do 18 let v hotelu

Hosté mladší 18 let si mohou rezervovat pokoj pouze pod dohledem kompetentní osoby. Za zdraví, chování a škody hosta zodpovídá rodič nebo osoba schopná práce v doprovodu hosta mladšího 18 let.

Osoby mladší 18 let nesmí v areálu hotelu požívat alkohol, kouřit a používat elektronické cigarety. Zdravotně způsobilá osoba dohlížející na osobu mladší 18 let je povinna zajistit dodržování těchto předpisů.

Bez dozoru schopné osoby nesmí na pokoji ani ve Wellness pobývat osoba mladší 10 let sama.

Nesvéprávný člověk nemůže sám uzavřít smlouvu s hotelem a není legální, aby sám využíval ubytovacích služeb hotelu.

18. Nemoci, kožní problémy

Hotelové wellness, masáže a služby Flexum&SPA nelze využít v níže uvedených případech:

  • horečka, onemocnění žaludku a střev
  • infekční kožní onemocnění
  • křečovitý stav
  • onemocnění se ztrátou vědomí,
  • velká patologická nebo exsudující, otevřená rána,
  • závislost na alkoholu a/nebo drogách
  • nebo pod vlivem omamné drogy

19. Late cehck out

Late cehck out: 5.000 HUF / noci

Pokud budete mít během pobytu nějaké připomínky/problémy, oznamte to prosím neprodleně recepci hotelu/informujte vedení hotelu. Pozdější reklamace nemůžeme akceptovat!

Děkuji za pochopení!

Přejeme příjemný odpočinek!

textil bőr

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer pretium ex urna, ac gravida lacus elementum at. Duis suscipit magna a mi accumsan consectetur. Vivamus vel felis ac ipsum vulputate mollis. Donec vehicula sagittis gravida. Donec mauris odio, pulvinar eget leo quis, iaculis suscipit lorem. Vivamus ligula felis, fermentum vel mattis nec, hendrerit in nunc. Sed lobortis erat eget nulla consectetur, in pharetra ipsum molestie. Aenean consectetur nisi consequat odio pharetra cursus. Duis quis vulputate dolor. Suspendisse eu iaculis nunc, nec laoreet libero.